ឥណទាន

កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន:

អាជីវកម្មនេះផ្តល់ជូននូវប្រាក់កម្ចី (ឥណទានសាច់ប្រាក់) ដល់អតិថិជនដែលត្រូវការប្រាក់។ អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំខ្ចីប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនអាចដាក់ពាក្យសុំដោយផ្ទាល់ទៅគ្រប់សាខារបស់ YCP

១.អនុម័តឆាប់រហ័ស

២.អត្រាការប្រាក់់​ប្រកួតប្រជែង

៣.ក្លាយជាម្ចាស់យានជំនិះក្នុងក្តីស្រមៃ

៤.ធ្វើអោយជីវិតរស់នៅបែបទាន់សម័យ

៥.ថ្លៃសេវាដំបូងទាប

៦.មិនមានភាពស្មុគស្មាញឮ

៧.របៀបទូទាត់ងាយស្រួល

១.សៀវភៅគ្រួសារ ថតចំលង,អត្តសញ្ញាណប័ន,លិខិតឆ្លងដែន ឬ ឯកសារពាក់ព័ន្ធ

២.សៀវភៅសន្សំប្រាក់នៅធានាគារ ថតចំលង ដែលមានប្រតិបត្តិការកាលពី ៣ ខែមុន

៣.លិខិតបញ្ជាក់ការងារ ឬ កិច្ចសន្យាការងារ

៤.ថតចំលង របាយការណ៍ប្រតិបត្តិការរបស់ធនាការ កាលពី ៣ ខែមុន ,មុខតំណែង,រយះពេលបំរើការងា និង​ ប្រវត្តិប្រាក់ខែ រឺ របាយការ ហិរញ្ញវត្ថុការពីឆ្នាំមុនប្រសិនបើអ្នកមានអាជីវកម្មផ្សេងៗ

ដាក់ពាក្យ ឥឡូវនេះ

ផ្ទះលេខ #៧៣A, ផ្លូវលេខ ១១៨,សង្កាត់ទឹកល្អក់ ១,ខ័ណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
(+៨៥៥) ៧០ ៧០៥ ៩៩៩ | (+៨៥៥) ៩០ ៥៦ ៨៨៨៨