អាជីព

ចូលរួមជាមួយយើងថ្ងៃនេះ!

នៅពេលដែលអាជីវកម្មរបស់យើងកំពុងរីកចំរើនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតំរូវការផ្នែកសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់កម្ពុជាយើងកំពុងស្វែងរកធនធានមនុស្សឱ្យចូលរួមជាមួយយើង។ពួកគេជាមនុស្សដែលត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទទួលយកការប្រកួតប្រជែង, ចង់ដឹងចង់ឃើញ, មានឆន្ទះ ស្មោះត្រង់ និង គោលដៅដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងអាជីព ។

តើយើងមានថ្ងៃនេះយ៉ាដូចម្តេច ?
យើងសូមកោតសរសើរដល់សមាជិកម្នាក់ៗនៃក្រុមការងាររបស់យើង ។

ហេតុអ្វីត្រូវចូលរួមជាមួយយើង ?
YCP Microfinance Plc. ផ្តល់ជូនបេក្ខជនទទួលបានជោគជ័យជាមួយនឹងប្រាក់បៀវត្សដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងដោយផ្អែកលើការអប់រំ  បទពិសោធន៏ និងសក្តានុពល ។  យើងក៏ផ្តល់ជូននូវប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រចាំឆ្នាំ ការធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ផ្ទាល់ខ្លួន 24 ម៉ោង មូលនិធិបំរុងទុកនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌការងារល្អៗ ។

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទង:

ការិយាល័យកណ្តាល, នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស

អាស័យដ្ឋាន: #៧៣A, ផ្លូវ ១១៨, សង្កាត់ ទឹកល្កក់១, ខ័ណ្ឌ ទួលគោក,ក្រុងភ្នំពេញ.

ទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៣២៥​ ៧៧៧ | ០៩០ ៥៦ ៨៨៨៨

សារអេឡិចត្រូនិក: hr@ycp.com.kh